-1 بیان مسئله 4

1-2 اهمیت و ارزش تحقیق5

1-3  پیشینه تحقیق8

1-4 اهداف تحقیق12

1-4-1 هدف کلی تحقیق13

1-4-2 اهدف جزیی تحقیق13

1-5  سؤالات پژوهشی 13

1-6 روش تحقیق13

1-7 کاربرد نتایج تحقیق14

1-8  مشکلات14

فصل دوم  مبانی نظری تحقیق

2-1 مقدمه18

2-2 تعاریف18

2-2-1 خطر18

2-2-2 مخاطرات طبیعی19

2-2-3بحران19

2-2-4مدیریت بحران20

2-2-5واکنش بحران20

2-2-6پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران20

2-2-6-1پایگاه‌های ویژه20

2-2-6-2 پایگاه های چندمنظوره20

2-2-7مکان یابی21

2-2-8 تقسیم بندی کلی بحران ها21

2-2-9 ارزیابی بحران23

2-2-10 جنبه های اجتماعی و مشارکت در ریسک24

2-2-11 هدف از ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران26

2-2-12 كاركرد های پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران27

2-2-13 مدیریت و کارکنان پایگاه های چند منظوره27

2-2-14 سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)28

2-3 پویش تاریخی مکان یابی29

2-4 نظریه های مکان یابی29

2-4-1 نظریه ی وان تونن30

2-4-2 نظریه مکان یابی بر مبنای مسائل زیست محیطی30

2-4-3 تئوری آکتور30

2-5 کاربرد مدل در جغرافیا31

 

 

متن کامل در سایت

40y.ir

سایت ما کاملترین بانک دانلود پایان نامه ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با هزاران فایل پایان نامه و پروپوزال آماده دانشجویی با فرمت word و پسوند doc قابل ویرایش کارشناسی ارشد با امکان دانلود رایگان پروپوزالها و پایان نامه ها امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. سایت ما یکی از کاملترین و بزرگ ترین سایت های فروش پایان نامه آماده می باشد شما در سایت پتروس امکان دانلود پروژه دانشجویی ، دانلود پروپزال و همچنین دانلود پایان نامه را خواهید داشت. :